Download Myanmar font""
ဤေနရာမွ လင့္မ်ား "ဆက္လက္ခရီးဆက္ႏုိင္ဘုိ႕"သို႕ ပို႕ထားပါတယ္။

Wednesday, September 15, 2010

If You Want to Attend at Korean University?

"ကိုရီးယား မွာေက်ာင္းတက္မယ္္ဆိုရင္။"


ေမး ၁။ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပရပါမည္လဲ။
ေျဖ ၁။ တကၠသိုလ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားအျပည့္အစံုျဖည့္စြက္ၿပီး ေတာင္းခံထားေသာ
အမွတ္စာရင္းမ်ားကို ႏိုႀတီျပဳလုပ္တင္ျပရပါမည္။ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံပါက
မူရင္းျဖင့္ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ (ေလွ်ာက္ထားမည့္ေက်ာင္းအလိုက္ မႈလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၱသိုလ္ အစရိွေသာ
အမွတ္စာရင္းအား ႏိုႀတီျပဳလုပ္ၿပီး တင္ေပးရပါမည္။)

ေမး ၂။ Korea မွာရွိတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာျပည္ပေက်ာင္းသားေတြကိုလက္ခံပါသလား။ဘယ္ေမဂ်ာေတြကို
ေလ်ွာက္ထားနုိင္ပါသလဲ။ အနုပညာေက်ာင္းကေကာျပည္ပ
ေက်ာင္းသား ေတြကို လက္ခံပါသလား။
ေျဖ ၂။ ကိုရီးယားမွာရိွေသာေက်ာင္းမ်ားမွာ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မည္သူမဆို
(အရည္ခ်င္းျပည့္မွီပါက) လက္ခံျပီး၊ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစုံ အားေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ လက္ရိွ
ကိုရီးယားအႏုပညာ ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရွိပါသည္။

ေမး ၃။ Korea မွာေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ ခ်ိတ္ေပးတဲ့ေအဂ်င့္ေတြျမန္မာနုိင္ငံမွာရွိပါသလား။
ေျဖ ၃။ ေအဂ်င့္မ်ားရိွပါသည္ သိုေသာ္ ယခုအခါ ကိုရီးယားအစိုးရကိုယ္တိုင္ ပညာသင္ဆုေပးေသာ
အစီစဥ္မ်ားစြာရိွပါသည္။ Bachelor ဘြဲ႕အတြက္ Korean Language သင္ယူခြင့္တစ္ႏွစ္အပါအ၀င္
ပညာသင္ဆုကာလ ၅ႏွစ္၊ Master ဘြဲ႕အတြက္ စုစုေပါင္း ၃ႏွစ္ ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲအတြက္ ပညာသင္ဆုကာလ
၄ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေခၚယူေနပါသျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ကုိရီးယားသံရုံသို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနုိင္ပါသည္။

ေမး ၄။ သူတို႔နိုင္ငံကတကၠသိုလ္ေတြကဘယ္နွစ္နစ္တက္ရပါသလဲ။
ေျဖ ၄။ တကၱသိုလ္ ၄ႏွစ္၊ မဟာသိပၸံ/မဟာ၀ိဇၨာတန္း ၂ႏွစ္၊ ပါရဂူဘြဲ႕ ၃ ႏွစ္မွ ၅နွစ္ျဖစ္ပါသည္။

ေမး ၅။ ၀င္ခြင့္ေျဖရပါသလား၊ ဘာေမဂ်ာေတြေလွ်ာက္လုိ႔ရပါသလဲ။ အျခားဘာေတြလုိ အပ္ပါေသးသလဲ။
ေျဖ ၅။ ေမဂ်ာ ေပါင္းစံု မိမိစိတ္၀င္စားရာ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကိုရီးယားအစိုးရပညာ
သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ပညာသင္ဆုအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ကိုရီးယားသံရံုးမွ ပဏာမေရြးခ်ယ္
ခံရပါက သံရံုးတြင္ လူေတြ႕ Personal Interview ေျဖရပါသည္။ ကိုရီးယား ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္း
သူမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အခြင့္သာပါသည္။ ကိုရီးယားရွိ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ
တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ မည္သူ႕ထံမွ
ပညာသင္ဆုမေတာင္းခံပဲ မိမိအစီစဥ္ျဖင့္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ဝင္ခြင့္မလိုအပ္ပါ၊ အေသစိတ္အား
ရန္ကုန္ကုိရီးယားသံရုံသို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိင္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုကို ဂ်ာနယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္
လည္းေၾကာ္ျငာေလ့ရွိလို႕ ဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း သတိထားရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ
ႏုိင္ပါက http://www.niied.go.kr/ တြင္လည္း
မၾကာမၾကာသြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကိုရီးယားသံရုံးသို႕ ဖုန္း
01-527142~4 , Fax- 01-513286 ျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။)

ေမး ၆။ နုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ကိုရီးယားဘာသာစကားျဖင့္ဘြဲ႕မရခဲ့ပဲ အျခားဘြဲ႕ရမ်ားကိုေရာ
လက္ခံပါသလား။

ေျဖ ၆။ မည္သည့္ဘြဲ႕မဆို သတ္မွတ္ထားေသာအရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္မွီပါက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေမး ၇။ အႏုပညာတကၠသိုလ္နွင့္တစ္ျခားတကၠသိုလ္ေတြကလက္ခံပါသလား၊ ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ။ အနုပညာသင္တန္းေက်ာင္းကေကာပညာသင္ဆုေပးပါသလား။

ေျဖ ၇။ အႏုပညာျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိမထားပါက မဟာ၀ိဇၨာ ဆက္တက္ရန္ခက္ပါသည္။ နံမည္ႀကီးေက်ာင္း အမ်ား စုက အႏုပညာျဖင့္
ပထမဘြဲ႕ (Bachelor) ဘြဲ႕ရမထား လွ်င္လက္မခံပါ။ နယ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ တြင္လက္ခံသည္ကိုေတာ့
ၾကားဘူးပါသည္။ သို႕ေသာ္ အခြင့္အေရးအလြန္နဲပါသည္။ အႏုပညာေက်ာင္း မ်ားလည္း ထူးခၽြန္ပါက
ပညာသင္ဆုေပးပါသည္။

ေမး ၈။ ပညာသင္ဆုမရေသာေက်ာင္းသားေတြေကာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းအားလုံးကို ေလွ်ာက္လုိ႔ရပါ သလား။ အနုပညာေက်ာင္းေတြ ေကာေက်ာင္းေလ်ွာက္လို႔ရပါသလားခင္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းစရိတ္ေတြလည္း
ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။အနုပညာေက်ာင္းရဲ႔ေက်ာင္းစရိတ္ေကာေျပာျပေပးပါအံုးအစ္ကို။
ေျဖ ၈။ ပညာသင္ဆုမရရိွဘဲ မိမိစရိတ္ ျဖင့္တက္မည္ဆိုပါက မည္သူမဆို မည္သည့္ေက်ာင္းမဆို
ေလွ်ာက္ထား နိုင္ေသာ္လည္း ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ရရွိရန္မွာမူ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအလြန္မ်ားပါသျဖင့္
မိမိဘက္မွ အဘက္ဘက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။ မိမိစရိတ္ျဖင့္ တက္ေရာက္မည္ဆိုပါက
ေက်ာင္းစရိတ္ ေနစရိတ္ အစစေစ်းႀကီးပါသည္။
တကၱသိုလ္- ၁ႏွစ္ ေက်ာင္းစရိတ္
BA - ၃၆သိန္း(၃၀%ေက်ာင္းလခေလ်ာ့ျပီး- အေဆာင္စရိတ္မပါပါ)
(၁နွစ္ အေဆာင္စရိတ္-၄၀ သိန္း (ထမင္းစရိတ္ျငိမ္း))
BE - ၅၂သိန္း (၃၀%ေက်ာင္းလခေလ်ာ့ျပီး- အေဆာင္စရိတ္မပါပါ)
(၁နွစ္ အေဆာင္စရိတ္-၄၀ သိန္း (ထမင္းစရိတ္ျငိမ္း))
MA- ၅၂ သိန္း (၃၀%ေက်ာင္းလခေလ်ာ့ျပီး- အေဆာင္စရိတ္မပါပါ)
(၁နွစ္ အေဆာင္စရိတ္-၄၀ သိန္း (ထမင္းစရိတ္ျငိမ္း))
ME- ၇၀ သိန္း (၃၀%ေက်ာင္းလခေလ်ာ့ျပီး- အေဆာင္စရိတ္မပါပါ)
(၁နွစ္ အေဆာင္စရိတ္-၄၀ သိန္း (ထမင္းစရိတ္ျငိမ္း))
PhD- MA/ME ေက်ာင္းလခ အတူတူျဖစ္ျပီး ၃နွစ္ေနာက္ပိုင္ ၅၀% ထပ္မံေစ်းေလွ်ာ့ေပးပါသည္။

(ကိုရီးယားေရာက္ ႏွစ္ၾကီးေက်ာင္းသား ကိုရဲမင္းဟိန္းမွ ေစတနာထား၍ေျဖၾကားေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဤအေျဖမ်ားသည္
ေယဘုယ်အေျဖမ်ားျဖစ္ပါသည္။အေကာင္းဆံုးအႀကံေပးလိုသည္မွာ
မိမိတက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္း websiteသို႕ သြားၾကည့္ပါက သိလိုသမွ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးရယူႏိုင္ပါသျဖင့္
အင္တာနက္အား အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ် ေစလိုပါသည္။)(ကိုရီးယားေရာက္ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း မွ ကူယူေဖၚျပပါသည္)

Type rest of the post here

0 comments:

Post a Comment